Pozemek pro výstavbu RD 4.659 m2, Dolní Moldava
Moldava - Moldava , Teplice
Cena790 000,00 Kč
Poznámka k ceněVčetně provize RK a právních služeb
Ev. číslo021-105-278752
Poslední změna05. 09. 2019
StavRezervováno
Číslo parcely3/18
Účel pozemkuK výstavbě RD
Plocha pozemku4659,0 m2
VodovodAno
VodovodZaveden, vede nad obecní cestou v jižní části pozemku. Stávající vodovod v sídle Dolní Moldavy bude zcela rekonstruován. Nová vodovodní síť je zpracována v podrobné projektové dokumentaci v souběhu s připravovanou kanalizační sítí. Nově navrhovaná kanalizační síť počítá svyužíváním stávajícího vodního zdroje na břehu Oldřišského potoka. Přivaděč ze zdroje bude rekonstruován, na místě stávající čerpací stanice bude realizována úpravna vody s akumulací, z níž bude pitná voda čerpána do sítě. Stávající vodojem bude zrušen. Nová vodovodní síť je navržena tak, aby umožnila zásobování celého zastavěného území vč. vymezených rozvojových ploch. Navrhované úpravy vodovodní sítě Dolní Moldava převzaté dle projektové dokumentace jsou v souladu s PRVKÚK.
OdpadProjekty jsou připraveny, je to v plánu obce, zastupitelstvo právě jedná o možnostech. Měla by vést podél celé severní hranice obou pozemků. V sídle Dolní Moldava bude v souladu s PRVKÚK realizována nová splašková kanalizace. Nová kanalizační síť je zpracována v podrobné projektové dokumentaci v souběhu s připravovanou vodovodní sítí s výjimkou hlavní stoky vedoucí po břehu potoka podél vodních nádrží. Kanalizace je navrhována jako oddílná splašková podtlaková, čistírna odpadních vod s kapacitou 250 ekvivalentních obyvatel je umístěna pod sídlem na levém břehu Moldavského potoka. Nová kanalizační síť je navržena tak, aby umožnila zásobování celého zastavěného území vč. vymezených rozvojových ploch. V sídle Dolní Moldava bude v souladu s PRVKÚK realizována nová splašková kanalizace. Nová kanalizační síť je zpracována v podrobné projektové dokumentaci v souběhu s připravovanou vodovodní sítí s výjimkou hlavní stoky vedoucí po břehu potoka podél vodních nádrží. Kanalizace je navrhována jako oddílná splašková podtlaková, čistírna odpadních vod s kapacitou 250 ekvivalentních obyvatel je umístěna pod sídlem na levém břehu Moldavského potoka. Nová kanalizační síť je navržena tak, aby umožnila zásobování celého zastavěného území vč. vymezených rozvojových ploch.
ElektřinaAno
ElektřinaTéměř na hranici pozemku. Výkonnost soustavy navýšena již na jaře 2016.
Přípojka plynuZaveden do obce není a neplánuje se.
Územní plánPLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ (S), (§8 vyhlášky 501/2006 Sb.)Převažující způsob využití: plochy bydlení, občanského vybavení a případně nerušící výroby a služeb s vyloučením staveb a zařízení, snižujících kvalitu prostředí v této ploše Přípustné využití: 􏰀 - pozemky staveb pro bydlení - pozemky staveb a zařízení občanského vybavení kromě využití specifikovaného dále jako nepřípustné či podmíněně přípustné - pozemky související dopravní a technické infrastruktury - pozemky veřejných prostranství vč. zeleně a prvků ÚSES Nepřípustné využití: - pozemky souvisejícího občanského vybavení pro budovy obchodního prodeje o výměře (celkové hrubé podlahové ploše) větší než 1000 m2 Podmíněně přípustné využití, (Podmínkou pro podmíněně přípustné využití je souhlas zastupitelstva obce se záměrem): - čerpací stanice pohonných hmot, 􏰀pozemky staveb pro rodinnou rekreaci, 􏰀nerušící výroba a služby, 􏰀pozemky bytových domů Podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu: - plochy občanského vybavení musí být vymezeny v přímé návaznosti na kapacitně dostačující plochy dopravní infrastruktury a být z nich přístupné. - výšková regulace zástavby : nová zástavba bude vždy řešena s limitem max. 4 nadzemních vč. podkroví, v případě plochých střech s limitem max. 3 nadzemních podlaží plus ustupující podlaží v rozsahu max. 2/3 druhého nadzemního podlaží) - 􏰀intenzita využití pozemků v plochách musí odpovídat požadavkům na nakládání s vodami a musí umožnit vsakování dešťových vod v rámci pozemků souvisejících s vlastní stavbou. Poměr výměry části pozemků souvisejících s vlastní stavbou schopných zasakování k celkové výměře těchto pozemků musí činit nejméně 0,4 (u řadových domů či bytových domů nejméně 0,3). - 􏰀stabilizované plochy v zastavěném území nemusí výše uvedené podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu splňovat, podmínky se použijí přiměřeně s ohledem na stávající způsob zastavění.
Územní rozhodnutíCca 50 m podél pozemku u hlavní cesty je určen na výstavbu RD
Možnosti děleníAno
Zástavní právoŽádná
TerénOba pozemky jsou trojúhelníkového tvaru ve svažovitém terénu, svažujícím se od jihu k severu
Stávající budovyNejsou žádné
VýhledJe odtud krásný výhled na rybník a údolí.
Přístupová cestaHlavní asfaltová z jihu a nezpevněná na severu
Občanská vybavenostDolní Moldava je původní a nejstarší částí obce kolem bývalých dolů a kostela. Slouží především k bydlení a k rekreaci. Stojí zde katolický kostel Navštívení Panny Marie, hřbitov, restaurace a hotel. Potok Mulda, pramenící v lesích nad Moldavou, napájí dvě vodní nádrže, umožňující v létě přírodní koupání. Dolní část obce je propojena se saským horským střediskem Holzhau pěším hraničním přechodem.
Plány do budoucnaVybudování kanalizace podél nezpevněné obecní cesty na severu pozemku.
Přístupová cestaHlavní asfaltová z jihu a nezpevněná na severu
DostupnostPravidelné autobusové spojení s městem Hrob a lázeňskými Teplicemi. Nové Město a Horní Moldava se nachází na železniční trati Most–Litvínov–Moldava.
Nabízíme Vám ke koupi pozemek o velikostech 4.659 m2v oblasti Dolní Moldavy - Krušné hory. Cca 50 m podél pozemku u hlavní asfaltové komunikace je určen na výstavbu staveb pro bydlení, zařízení občanského vybavení a staveb nerušící výroby a služeb. Je odtud krásný výhled na rybník a údolí. Podél pozemku vede populární cyklostezka. Vodovod vede nad obecní cestou. Kanalizace je plánována podél cesty lemující severní hranici obou pozemků. Moldava je obec, která se nachází v severozápadní části České republiky při hranici s Německem v okrese Teplice v Ústeckém kraji. Rozkládá se na vrcholcích Krušných hor, na novoměstských pláních a v údolí pramene Muldy v průměrné nadmořské výšce 790 m. Obec je rozdělena na tři části – Horní Moldava, Dolní Moldava a Nové Město. Každá z těchto částí je od sebe vzdálena cca 2 km. Všechny tři části obce mají pravidelné autobusové spojení s městem Hrob a lázeňskými Teplicemi. Nové Město a Horní Moldava se nachází na železniční trati Most–Litvínov–Moldava. Dolní Moldava je původní a nejstarší částí obce kolem bývalých dolů a kostela. Slouží především k bydlení a k rekreaci. Stojí zde katolický kostel Navštívení Panny Marie, hřbitov, restaurace a hotel. Potok Mulda, pramenící v lesích nad Moldavou, napájí dvě vodní nádrže, umožňující v létě přírodní koupání. Dolní část obce je propojena se saským horským střediskem Holzhau pěším hraničním přechodem. Pro více informací kontaktujte prosím makléře.

Makléř

Monika
Wheler
Makléř

+420 606 569 774

+420 606 569 774