Jaroslav Bolina
Makléř
Telefon+420 722 504 504
Email
Aktuální nabídka17
Hovoří jazyky en, ru
Specializuje se na Byty, Nebytové prostory, Domy, Pozemky, Hotely, Činžovní domy
Specializuje se na lokality Hl. Město praha, Středočeský kraj

O makléři

On my profile you will find high-yield commercial/residential properties (7%-10% p.a. yield, in some cases 20% p.a. or more). You will also find medium and high category residential properties, investment plots, and others. I offer a number of properties “with no public presentation” in order to preserve the unique nature of the offer. For foreign investors (including China, Russia, Ukraine, UAE, USA, EU, South Korea, etc.) I offer complete representation during the search for properties and price negotiations. I can mediate a high-quality legal service (Czech Republic and Europe) and can arrange other services (company foundation, a registered address in the Czech Republic, translators and interpreters, accommodation in Prague/Czech Republic, etc.). I also offer comprehensive presentation of properties abroad or, conversely, foreign real estate on the domestic market or foreign real estate on other foreign markets. S oborem realit úzce spolupracuji od roku 2002. Za tu dobu jsem získal zkušenosti především v rezidenční oblasti bytové a rodinných vil (i nejvyšší cenové kategorie, především pražských lokalit Hanspaulka, Ořechovka, Hřebenky, Kunratice, Šeberov, Vinohrady, Šárecké údolí, Pařížská, Staré Město, Bubeneč, nebo Špindlerův Mlýn, Karlovy Vary a podobně), dále v oblasti prodeje komerčních objektů, souborů komerčních nemovitostí a činžovních domů, pozemků a souborů pozemků, v oblasti prodeje historických objektů a jejich pozemků, lesů. Jsem připravený pomoci s převody obchodních podílů, sloučení, rozštěpení firem, s převzetím žalob a řešením nestandardních situací. Spolupracuji s několika uzavřenými investičními fondy a mám dlouhodobé zkušenosti se zastupováním poptávajícího investora. Rád pomohu i Vám s prodejem nebo Vaší poptávkou. Добро пожаловать. На моем профиле вы найдете прибыльную недвижимость коммерческую/жилую (прибыль 7 %-10 % годовых), в отдельных случаях даже 20 и более процентов годовых. Кроме того, вы найдете здесь информацию о коттеджной недвижимости средней и высшей категории, инвестиционных участках и пр. Многие виды недвижимости предлагаются «без публичного представления» в виду сохранения уникальности предложения. Для иностранных инвесторов, в том числе из Китая, России, Украины, САЭ, США, ЕС, Южной Кореи и т.д., предлагаются услуги по представлению в поисках недвижимости, переговоров о цене, по посредничеству юридических услуг высокого уровня (Чехия и Европа), а также по обеспечению прочих видов услуг (учреждение компании, предоставление юридического адреса в ЧР, обеспечение услуг переводчика, размещение в Праге/ЧР и др). Предлагается также комплексное представление недвижимости за рубежом, или наоборот, представление иностранной недвижимости на отечественном рынке, или иностранной недвижимости на иностранных рынках других стран.